Utbildningsledare
Liz Fristedt

Jag är en legitimerad 4-9-lärare i sv/eng/fra och har en mångårig bakgrund både som ämnes- och klasslärare, men även roller som förstelärare och pedagogisk utvecklingsledare. Idag arbetar jag främst med implementering av Kooperativt lärande på skolor och fritidshem runt om i Sverige på olika sätt.

Min utbildning inom Kooperativt lärande har jag från Danmark och USA, genom Spencer Kagans utbildningar, men även internt i KoLiS, det svenska nätverket för att utveckla, sprida och skapa samsyn kring Kooperativt lärande i Sverige, där jag sitter som styrelsemedlem.

I samarbete med Studentlitteratur har jag initierat och varit delaktig i översättningen av den första kooperativa boken utgiven på svenska: Kooperativt lärande – samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning (Studentlitteratur, 2017).

Jag har också utvecklat ett kooperativt visuellt bildstöd tillsammans med  illustratör Frida Petersén och mina fd elever på Västervångskolan i Landskrona. Bildstödet  är ett fysiskt material som används i klassrummet för att stötta både lärare och eleverna att arbeta kooperativt.

Andra samarbetspartners är Malin Bergdahl, KL-utvecklare och inspiratör och Anna Jacobsson. Tillsammans har vi skapat två digitala utbildningar kring Kooperativt lärande. Jag står också bakom Yoga i skolan tillsammans med Nellie Rolf och Åsa Åberg.

Min personliga drivkraft är att skapa trygga och elevaktiva lärsituationer för våra elever i svensk skola. Jag vill också ge Sveriges skolpersonal verktyg för ett hållbart lärarskap och inspirera till hur man kan integrera vårt kunskaps- och värdegrundsuppdrag med ett hälsofrämjande arbete i den ordinarie undervisningen.

Liz Fristedt

Utbildningskonsult, lärare,  ICF Coach, läromedelsutvecklare och  instruktör 

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet och med hjälp av strukturer och strategier organiseras lärsituationer där både samarbetsfärdigheter tränas och kunskap befästs. Strukturerna skapar tydliga ramar för hur eleverna ska interagera med varandra och gör modellen således både lärarstyrd och elevcentrerad. Strukturerna är innehållsfria och kan användas i alla ämnen, alla åldrar och i många andra sammanhang. 

Kooperativt lärande har  använts internationellt under flera decennier. Forskningen visar på både ökad kunskapsmässig, social och kognitiv utveckling samt ökad trivsel och studiero. Detta samarbetsinriktade arbetssätt skapar ett demokratiskt klassrum med ökad delaktighet och acceptans för andra. 

Kooperativt lärande är en modell som är enkel att implementera i det vi redan har som fokusområde i svensk skola som t ex inkludering, språkutvecklande arbetssätt och tydligt ledarskap. Den går också i linje med John Hatties forskning som lyfter fram samarbetsinriktat lärande och Dylan Wiliams teori att aktivera eleverna som resurser för varandra. Modellen ger lärare konkreta verktyg att integrera och arbeta med sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag.