Search
Close this search box.

Utbildningsledare
Liz Fristedt

Jag är legitimerad 4-9-lärare (sv/eng/fra) och har en 20-årig bakgrund som både ämnes- och klasslärare. Andra uppdrag under årens lopp är som förstelärare och pedagogisk utvecklingsledare. Idag arbetar jag som speciallärare i åk 7-9. 

Sedan 2016 driver jag ett utbildningsföretag med fokus på kompetensutbildning och handledning i Kooperativt lärande för skolor och fritidshem. Jag skräddarsyr alla upplägg och kopplar gärna ihop kooperativt lärande till skolornas behov och utvecklingsområden.  

Min kooperativa utbildning har jag från Danmark och USA, genom Spencer Kagans utbildningar, men även internt i KoLiS, det svenska nätverket för att utveckla, sprida och skapa samsyn kring Kooperativt lärande i Sverige. Här är jag både ordförande och styrelsemedlem.

I samarbete med Studentlitteratur har jag initierat och varit delaktig i översättningen av den första kooperativa boken utgiven på svenska: Kooperativt lärande – samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning (Studentlitteratur, 2017).

Jag har också utvecklat ett kooperativt visuellt bildstöd tillsammans med mina fd elever på Västervångskolan i Landskrona samt illustratör Frida Petersén. Bildstödet  är ett fysiskt material som används i klassrummet för att stötta både lärare och eleverna att arbeta kooperativt.

Andra samarbetspartners är Malin Bergdahl, KL-utvecklare och inspiratör samt och Anna Jacobsson som jag skapat två digitala utbildningar kring Kooperativt lärande tillsammans med. 

Vid sidan av skolutveckling arbetar jag även som träningsinstruktör på Filborna Arena och Taudien Training. Att integerera rörelse i en kooperativ lärmiljö är också något som jag väver in i mina kompetensutbildningar vid önskemål. 

Min personliga drivkraft är att skapa trygga och elevaktiva lärsituationer för våra elever. Jag vill ge skolpersonal verktyg för ett hållbart lärarskap samt inspirera till hur man kan integrera vårt kunskaps- och värdegrundsuppdrag med ett hälsofrämjande arbete i den ordinarie undervisningen.

Liz Fristedt

Utbildningskonsult, lärare,  ICF Coach, läromedelsutvecklare och  instruktör och yogalärare.

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet och med hjälp av strukturer och strategier organiseras lärsituationer där både samarbetsfärdigheter tränas och kunskap befästs. Strukturerna skapar tydliga ramar för hur eleverna ska interagera med varandra och gör modellen således både lärarstyrd och elevcentrerad. Strukturerna är innehållsfria och kan användas i alla ämnen, alla åldrar och i många andra sammanhang. 

Kooperativt lärande har  använts internationellt under flera decennier. Forskningen visar på både ökad kunskapsmässig, social och kognitiv utveckling samt ökad trivsel och studiero. Detta samarbetsinriktade arbetssätt skapar ett demokratiskt klassrum med ökad delaktighet och acceptans för andra. 

Kooperativt lärande går också i linje med John Hatties forskning som lyfter fram samarbetsinriktat lärande och Dylan Wiliams teori att aktivera eleverna som resurser för varandra.

Modellen ger verktyg till och skapar möjlighet för lärare att arbeta med både sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag i ordinarie undervisning.