KL-FAVORITER

10 KL-favoriter för ett elevaktivt klassrum.

Innehåller: Sant eller Falskt, Kloka pennan, Turas om, Mötas på mitten, Sorteringsspel, Detta kan vi!, Fråga-fråga-byt,  Hör vi ihop?,  Mina – Dina ord och Speed-dating.

269,00kr

Kategori:

Beskrivning

KL-favoriten har många användningsområden och passar bra för att t ex träna och befästa begrepp, komma till konsensus, kunskapsdelning, kategorisering samt träna studieteknik.

I de här utvalda strukturerna har eleverna ett fysiskt material att förhålla sig till/hålla i, vilket underlättar för många elever att bidra till ett samtal/grupparbete och inkluderar och aktiverar på så sätt fler elever. Flera strukturer genomförs också stående och bidrar till ett aktivt klassrum där eleverna får naturliga bensträckare samt ökat engagemang och motivation.