KL-utbildning är ett utbildningsföretag som erbjuder kompetensutbildning inom Kooperativt Lärande främst  för personal inom skola och fritidshem, men även för företag som vill utveckla sina mötesstrukturer för högre delaktighet och ökat engagemang.

Utbildningen mot skolan sker i workshop-format där teori och praktik varvas med reflektioner och didaktiska diskussioner. Formatet ger varje deltagare en upplevelse av kooperativt lärande ur ett elevperspektiv, konkreta verktyg att använda både i ert värdegrunds- och kunskapsuppdrag samt möjlighet till kollegiala samtal vilket bidrar till att både öka samsynen och svetsa samman kollegiet.

Grunden i utbildningen är Kooperativt lärande och efter önskemål kopplar jag KL till andra fokusområden som t ex tydligt ledarskap, inkludering, varierade bedömningsformer, språkutvecklande arbetssätt, trivsel och studiero  aktiva klassrum.

Utbildningen går att komplettera med:

 • handledning av processledare, rektorer, ledningsgrupper eller enskilda personer efter önskat upplägg
 • processledarmaterial som stöd i ert  implementeringsarbete av KL i kollegiet
 • visuellt bildstöd som stöd för implementering av KL med eleverna
 • digitalt material för egen implementering av KL i kollegiet

All kompetensutbildning finns att få på plats, som fjärrutbildning eller som distansutbildning.

Introduktion & Inspiration (2-3h)

Denna workshop är en introduktion till det Kooperativa lärandet och förhållningssättet.  I teori och praktik går vi igenom  och testar grundläggande strategier och strukturer för en kooperativ undervisning. Redan dagen efter kan ni börja använda verktygen i er egen undervisning…

Går att komplettera med flera workshops, handledning eller digitalt material. 

Målgrupp: Passar den skola som är nyfiken på Kooperativt lärande och vill få ett smakprov på vad det är i teori och praktik. 

Boka utbildningen på plats på er skola eller som fjärrutbildning

Fördjupning (3 halvdagar)

In detta paket ingår tre halvdagars workshops. 

I teori och praktik går vi igenom grundprinciperna och testar olika strategier och strukturer för en kooperativ undervisning. 

I workshop 2 och 3 fördjupar vi oss i kooperativa strukturer,  strategier och förhållningssätt både i teori och praktik och kopplar ihop kooperativt lärande till det vardagliga värdegrundsarbetet och andra fokusområden.

Här ingår ett processledarmaterial som stöd för ert egna implementeringsarbete i kollegiet.

Går att komplettera med flera workshops, handledning eller digitalt material. 

Målgrupp: Passar den skola som vill jobba långsiktigt med Kooperativt lärande både som ett didaktiskt verktyg i undervisningen och som en del av ert värdegrundsarbete. Utbildningen skapar förutsättningar för samsyn och stärker  kollegiet som grupp.

Boka utbildningen på plats på er skola eller som fjärrutbildning

En utbildning i workshop-format…

Vill du veta mer kring kooperativt lärande och hur ni kan använda det på er skola?

Digitala utbildningar

Spela videoklipp

Vår digitala fortbildning bygger på filmade modelleringar av kooperativa strukturer, strategier, teori och förhållningssätt med möjlighet att arbeta kollegialt genom praktiska övningar och didaktiska samtal.

Innehållet och formen för fortbildningen är Kooperativt lärande med tydliga kopplingar till bland annat ledarskap, språkutvecklande arbetssätt, genrepedagogik, formativ bedömning, inkludering och värdegrundsarbete. Utifrån ert nuläge väljer ni det material som passar er bäst. Tempot för fortbildningen är enkelt att anpassa utifrån era förutsättningar.

Fortbildningen erbjuds som två spår: KL-Skola och KL-Lärare.

KL – Skola:

 • Film: Beskrivning och modellering av strukturer, strategier, teori och förhållningssätt
 • Resonemangsfilm: Fördjupande resonemang kring strukturer, strategier, teori och förhållningssätt
 • Praktiska uppgifter kopplade till filmerna
 • Lärarhandledning till varje struktur och strategi 
 • Konkreta ämnesexempel

Underlag för kollegialt lärande

 • Råd och stöd till processledare
 • Reflektions- och diskussionsfrågor
 • Mallar för:
  • planering
  • genomförande
  • erfarenhetsutbyte (utvärdering)

Tillgänglighetstid filmer: 1 år

KL – Lärare:

 • Film: Beskrivning och modellering av strukturer, strategier, teori och förhållningssätt

Tillgänglighetstid filmer: 30 dagar

Fortbildningen kan kompletteras med:

 

 • Visuellt bildstöd för klassrummet
 • Handledning av ledningsgrupper, processledare, förstelärare

Vid frågor, maila: info@klutbildning.com

testa kl-skola kostnadsfritt

Testa vårt smakprov där vi beskriver, modellerar och resonerar kring strukturen Mötas på mitten i två filmer.

Ange lösenord: Mötas2021!

kl-skola

Beräkna pris utifrån elevantal. Hur många elever har er skola?


Pris per filmpaket:
500kr

Engångskostnad:
Processledarmaterial 1000kr

Pris per filmpaket:
2000kr

Engångskostnad:
Processledarmaterial 4000kr

kl-lärare

Pris: 295kr/film

Liz Fristedt

Utbildningskonsult och föreläsare, ICF Coach

Legitimerad lärare svenska/engelska/franska åk 4-9. Arbetar som lärare på högstadiet samt utbildningskonsult i Kooperativt lärande mot grundskola och fritidshem. Skräddarsyr kompetensutbildningar  och processledarhandledning (på plats/distans).

Erbjuder distansutbildning i Kooperativt lärande via Lärarinstitutet.

Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

Anna Jacobsson

Utvecklingsstrateg, utbildningsledare

Legitimerad lärare svenska och SO åk 4-9 samt svenska och religionskunskap för gymnasiet. Arbetar som utvecklingsstrateg kopplat till pedagogik, didaktik, ledarskap och digitala verktyg.

Erbjuder distansutbildning i Kooperativt lärande via Lärarinstitutet

Styrelseledamot i nätverket KoLiS Kooperativt lärande i Sverige.

Intresseanmälan: Digital fortbildning Kooperativt lärande

I augusti lanserar vi en ny digital fortbildning för er som skola eller dig som enskild lärare. Fortbildningen bygger på filmade modelleringar av kooperativa strukturer och strategier, med möjlighet att arbeta kollegialt genom praktiska övningar och didaktiska reflektioner.

Läs mer >>